Nova verzija aplikacije MAG-ERA V1.0.8 – 14. lipnja 2011.

Poštovani korisnici aplikacije MAG-ERA,

Sa jučerašnjim danom puštena je nova verzija aplikacija sa slijedećim izmjenama i nadogradnjama.

U novoj verziji 1.0.8 nalazi se:

Postavke aplikacije

 • Dodana mogućnost odabira radnog vremena zaposlenika u minutama (vremenski interval 5 minuta npr. 8:30)
 • Dodana mogućnost odabira radnog vremena smjene u minutama (interval 5 minuta npr. 14:45)

Za sve Vaše sugestije i prijedloge i dalje stojimo na raspolaganju te nam ih možete slati putem mail-a na info@mag.hr a upite za cijene i najam aplikacije na prodaja@mag.hr.

Srdačan pozdrav,

Ekipa Mag informatike

tel: +385 (0)1 46 40 222, 225
fax: +385 (0)1 46 40 227

mob: + 385 (98) 302 308
mob: 091/9097 979
mob: 099/4137 991
mob: 095/503 13 63

Nova verzija aplikacije MAG-ERA V1.0.7 – 10. svibnja 2011.

Poštovani korisnici aplikacije MAG-ERA,

Sa današnjim danom puštena je nova verzija aplikacija sa slijedećim izmjenama i nadogradnjama.

U novoj verziji 1.0.7 nalazi se:

 • Kod ispisa izvještaja radnog vremena zaposlenika prikazuje se broj stranica, te se podaci o radniku i ustanovi ponavljaju na svim stranicama izvještaja
 • Omogućeno polje dodavanja novog zvanja Podaci zaposlenika –> kartica Osobni podaci
 • Dodan redni broj ispred imena zaposlenika radi pregleda broja zaposlenika za koje se vodi evidencija

Za sve Vaše sugestije i prijedloge i dalje stojimo na raspolaganju te nam ih možete slati putem mail-a na info@mag.hr a upite za cijene i najam aplikacije na prodaja@mag.hr.

Srdačan pozdrav,

Ekipa Mag informatike

tel: +385 (0)1 46 40 222, 225
fax: +385 (0)1 46 40 227

mob: + 385 (98) 302 308
mob: 091/9097 979
mob: 099/4137 991
mob: 095/503 13 63

Obavijest – 2. svibnja 2011.

Poštovani korisnici MAG ERA-E

Obavještavamo Vas da je od jučer na snazi novi pravilnik o načinu vođenja evidencije Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima Narodne novine br.: 37 od 30.03.2011.

Izbornik za dodavanje radnog vremena je izmijenjen, te su tipovi radnog vremena grupirani u tri grupe ovisno o tipu radnog vremena.
Obavještavamo Vas da će do kraja ovog tjedna biti izdati i nova verzija aplikacije sa nekim preinakama vezanim uz funkcionalnost same aplikacije. O novoj verziji bit ćete obaviješteni putem mail-a kao što je i do sada bio slučaj.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili trebate pomoć oko same aplikacije slobodno nas kontaktirajte na našu e-mail adresu ili brojeve telefona.

mail: info@mag.hr
fax: +385 (0)1 46 40 227
mob: + 385 (98) 302 308
mob: 091/9097 979
mob: 099/4137 991
mob: 095/503 13 63

Novi Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodjenja evidencije o radnicima od 1.5.2011! – 4. travnja 2011.

Dragi naši korisnici MAG-ERE i poštovani posjetitelji weba,

Obavještavamo Vas da je u NN objavljena izmjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima Narodne novine br.: 37 od 30.03.2011.

Pravilnik stupa na snagu 1.5.2011 godine i donosi neke izmjene u načinu vođenja evidencija rada. Neke su stvari olakšane što se tiće vođenja i načina vođenja evidencija, a i produženi su obavezni rokovi vođenja.

Najvažnije izmjene odnose se na vođenje evidencije za manje od 6 radnika, na vođenje evidencije rada učitelja, profesora i znanstvenih djelatnika, te na rok od 7 dana za uređivanje evidencije radnog vremena za mjesec za koji se plaća obračunava.

I dalje ćemo Vas promptno izvještavati o promjenama koje Vas očekuju, te ćemo Vam poslati mail obavijesti o promjenama.

Ekipa Mag informatike

ZA BESPLATNU PROBNU VERZIJU MAG-ERA APLIKACIJE, JAVITE NAM SE TELEFONOM 01/46 40 222, MAILOM: info@mag.hr ili pogledajte web: http://www.mag-era.com

NADOPUNA:

Od 1. svibnja 2011. na snagu stupa novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

Nije protekla ni godina dana od donošenja Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima ali se zbog problema u njegovoj primjeni pristupilo donošenju novog Pravilnika koji je objavljen u Narodnim novinama br 37/11., a čije se odredbe prmjenjuju od 1. svibnja 2011.

Za razliku od ranije važećeg Pravilnika, prema odredbama novog Pravilnika više nije potrebno evidentirati određene podatke vezane uz radno vrijeme radnika. Tako npr. više nije potrebno posebno iskazivati sate provedene na službenom putu, sate terenskog rada, rada u preraspodjeljenom radnom vremenu kao ni vremena provedenog na rodiljnom i roditeljskom dopustu te vremena neplaćenog dopusta. Isto tako, prema izričitoj odredbi novog Pravilnika, u evidenciji o radnom vremenu radnika poslodavci više nisu obvezni voditi podatke koji u mjesecu za koju se isplaćuje plaća (ili naknada plaće) nisu ostvareni, odnosno koji kod radnika ne postoje. Dakle poslodavci sada više ne moraju popunjavati rubrike prekovremenog rada, noćnog rada, sati pripravnosti i sl. ako pojedini radnik takve sate u određenom razdoblju nije ni ostvario.

Što se obveze vođenja podataka o radnicima tiće (tzv. matična knjiga), ona je prema odredbama novog pravilnika normirana jednako kao i u ranije važećem Pravilniku, tj. novim pravilnikom nije u bitnome mijenjana.

Više o navedenoj problematici možete pročitati u časopisu RRiF br. 5/11., odnosno dobiti naputke na RRIF-ovom seminaru: Aktualnosti u radnim odnosima koji se održava u Zagrebu, 11. svibnja 2011.

Izvor: RRIF http://www.rrif.hr/Od_1_svibnja_2011_na_snagu_stupa_novi_Pravilnik_o_-638-vijest.html


NADOPUNA:

U odnosu na bivši Pravilnik, može se već na prvi pogled vidjeti da oba imaju isti broj članaka (svega 13), da su konceptualno i sadržajno vrlo slični, no uočavaju se i neke novine, od kojih se posebno ističe ona koja od 1. svibnja 2011. poslodavcima više ne nameće obvezu vođenja evidencije o radnom vremenu svaki dan, već je ubuduće on dužan evidenciju popuniti najkasnije sedmog dana od dana za koji se podaci popunjavaju, osim podataka o početku i završetku rada (koje je poslodavac je obvezan voditi samo ako je obveza vođenja tih podataka ugovorena kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu), koje je obvezan evidentirati najkasnije na završetku sljedećeg radnog dana za prethodni radni dan (a ako podaci o početku i završetku rada do tada nisu poznati, poslodavac ih je obvezan evidentirati odmah po saznanju za njih).

Ponešto su izmijenjene i odredbe o evidenciji o radnicima (članak 3.). Također, poslodavac više ne mora voditi evidenciju o podacima radnika koje mu je ustupila agencija. Evidencija o radnicima, prema novom Pravilniku, mora se čuvati najmanje 3 godine, za razliku od ranije propisane obveze da se ta evidencija mora čuvati 6 godina.

Najviše promjena doživjela je odredba članka 8. Pravilnika koja se odnosi na podatke o radnom vremenu (primjerice, evidencija o radnom vremenu više neće sadržavati podatke o satima provedenima na službenom putu, satima terenskog rada, satima neplaćenog dopusta i vremenu provedenom na rodiljnom, roditeljskom dopustu ili u korištenju drugih prava sukladno posebnom propisu).

Kao što je ranije rečeno, preciznije su normirane odredbe o dužnosti i pravilima vođenja podataka o početku i završetku rada. Nadalje, došlo je do promjena u vezi vođenja evidencije o radnom vremenu, kada je rad organiziran u smjenama i u slučaju preraspodjele radnog vremena.

Novost je i odredba članka 8. stavka 6. Pravilnika prema kojoj su na sveučilištima, veleučilištima i znanstvenim institutima za zaposlene nastavnike i suradnike, znanstvenike i umjetnike te u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za zaposlene odgajatelje djece, odnosno zaposlene koji sudjeluju u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima, podaci o radnom vremenu prilagođeni naravi njihovoga rada na način da se posebno evidentiraju samo normirani oblici rada.

Kao i do sada, poslodavac će biti dužan evidenciju o radnom vremenu imati u svom sjedištu, ali je novost da ako šest ili više radnika ugovorene poslove obavlja izvan sjedišta poslodavca u izdvojenoj organizacijskoj ili poslovnoj jedinici odnosno prostoru tijekom cijelog razdoblja odnosno mjeseca za koje se plaća ili naknada plaće isplaćuje, poslodavac je za njih evidenciju dužan imati i u toj izdvojenoj organizacijskoj ili poslovnoj jedinici odnosno prostoru za prethodno razdoblje od najmanje jedne godine.

Kao i u slučaju evidencije o radnicima, i kod evidencije o radnom vremenu skraćen je rok čuvanja evidencije, u potonjem slučaju sa šest na četiri godine.

Izvor: IUS-info

Objavljena nova verzija MAG-ERA aplikacije v.1.0.6 – 1. travnja 2011.

U novoj verziji 1.0.6 nalazi se:

Postavke aplikacije

 • Unos dana godišnjeg odmora na razini tvrtke
 • Dodane ikone za pomoć koje objašnjavaju pojedina polja unosa
 • Slanje mail-a u slučaju ne vođenja evidencije sa listom radnika za koje nije vođena evidencija

Zaposlenici

 • Dodavanje broja dana godišnjeg odmora za svakog djelatnika posebno
 • Ispis evidentiranih podataka zaposlenika

Evidencija radnog vremena

 • Nemogućnost upisivanja evidencije radnog vremena prije datuma početka i nakon datuma završetka radnog odnosa
 • Upozorenje prilikom dodavanja radnog vremena prije datuma početka i nakon datuma završetka radnog odnosa

Za sve Vaše sugestije i prijedloge i dalje stojimo na raspolaganju te nam ih možete slati putem mail-a na info@mag.hr a upite za cijene i najam aplikacije na prodaja@mag.hr.

Trikovi: Da li znate kako podesiti da aplikacija sama vodi evidenciju na svakodnevnoj bazi? Ako ne znate, javite nam se pa ćemo Vam pokazati nove funkcije!

 

Obavijest o novoj mogućnosti aplikacije MAG-ERA – 13. siječnja 2011.

Poštovani korisnici aplikacije MAG ERA,

Omogućeno je automatsko upisivanje evidencije za sve radnike, slanje izvještaja na jednu ili više e-mail adresa i podsjetnik o ne vođenju evidencije.

Uštedite vrijeme koje biste utrošili na vođenje evidencije jer će aplikacija to odraditi za Vas.

Automatizam postavki moguće je podesiti u Postavkama aplikacije na kartici Automatizam.

Ukoliko imate pitanja ili nejasnoća obratite nam se na našu e-mail adresu info@mag.hr.

Objavljena nova verzija MAG-ERA aplikacije v.1.0.5 – 7. siječnja 2011.

Poštovani korisnici aplikacije MAG-ERA,

Sa jučerašnjim danom puštena je nova verzija aplikacija sa slijedećim izmjenama i nadogradnjama.

U novoj verziji 1.0.5 nalazi se:

 • Na kartici Osobni podaci u podacima radnika dodana su polja broj radne dozvole, mjesto izdavanja, registarski broj i broj osiguranja
 • Dodana nova kartica Povijest promjena u kojoj se bilježe sve promjene unutar podataka sa dodatnim napomenama
 • U postavkama je dodan odabir prioriteta noćnog ili prekovremenog rada ukoliko se evidentira radno vrijeme dulje do 8 sati a da prelazi 22 sata

 

Za sve Vaše sugestije i prijedloge i dalje stojimo na raspolaganju te nam ih možete slati putem mail-a na info@mag.hr a upite za cijene i najam aplikacije na prodaja@mag.hr.