Korisni linkovi za sve obveznike:

Do donošenja naputka o klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja pismena i na dalje ostaje na snazi Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata (Nar. nov. br., broj 38/88) kojim su propisane brojčane oznake tijela i jedinstvene klasifikacijske oznake koje se rabe u uredskom poslovanju za jedinstveno označavanje pismena i predmeta.