Korisnici aplikacije

Aplikacija nudi otvaranje neograničenog broja korisničkih računa za korisnike koji će voditi evidenciju radnog vremena za sebe i svoje radnike.

Administrator aplikacije, odnosno, poslodavac dodjeljuje korisnička prava svakom novom korisniku aplikacije te je u mogućnosti promijeniti korisnička prava već postojećem.

Svaki korisnik aplikacije dobiva pristupne podatke na svoju e-mail adresu te je odmah u mogućnosti pristupiti vođenju evidencije radnika i radnog vremena ovisno o pravima dodijeljenim od strane administratora aplikacije.

Korisnički račun svakog korisnika, koji više ne vodi evidenciju, moguće je  deaktivirati. Korisnik će se i dalje nalaziti na listi korisnika te ga je moguće ponovno aktivirati u svakom trenutku.

Korisnička prava

Svakom novom korisniku aplikacije moguće je dodijeliti korisnička prava ovisno o njegovom položaju unutar tvrtke. Moguće je samo pregledavati i ispisivati evidenciju, voditi evidenciju radnog vremena za radnike, te ukoliko poslodavac kao administrator dodijeli pojedinog korisniku sva prava, taj isti korisnik će moći koristiti sve funkcije i mogućnosti aplikacije.

Korisnička prava dodjeljuju se prilikom dodavanja korisnika unutar aplikacije.

Neograničen broj korisnika aplikacije

Aplikacija nudi neograničen broj korisnika.

Administrator aplikacije odabire broj korisnika koji će voditi evidenciju za svoje radnike ili radnike svog odjela. Svakom korisniku  aplikacije odabiru se korisnička prava kojima se ograničava korištenje aplikacije. Korisnik dobiva pristupne podatka za korištenje aplikacije na svoju email adresu te odmah može pristupiti vođenju evidencije radnog vremena radnika.