Postavke aplikacije

Svaka tvrtka ima vlastitu jedinstvenost rada, svoje početno i završno radno vrijeme kao i specifičnost radnog vremena. Jedinstvenost načina rada moguće je odrediti u postavkama aplikacije.

Postavke aplikacije podijeljene su na kartice Osnovni podaci tvrtke, Poslovna pravila i Automatizam evidencije.

Nakon što su postavke tvrtke unesene u aplikaciju prilikom svakog prekoračenja zadanih postavki aplikacija će vas obavijestiti porukom o prekoračenju.

Osnovni podaci tvrtke

Na kartici Osnovni podaci tvrtke moguće je odrediti osnovne podatke tvrtke. Određuje se početno i završno radno vrijeme poslovnog subjekta, upisuju se adresa i mjesto te e-mail.

Unutar osnovnih podataka poslovnog subjekta moguće je odrediti koliko će se radnika prikazivati na kalendaru evidencije bez obzira da li se radnici filtriraju prema odjelima ili ne.

Unesene podatke moguće je izmijeniti u bilo kojem trenutku korištenje aplikacije za evidenciju radnika i radnog vremena MAG-ERA.

Automatizam postavki – Automatsko upisivanje evidencije

Na kartici Automatizammoguće je odrediti automatizam rada aplikacije kako bi se skratilo vrijeme evidencije radnog vremena.

Ukoliko se ne vodi evidencija radnog vremena dulje od određenog perioda koji se odabire, aplikacija će podsjetiti korisnika aplikacije o nevođenju evidencije na e-mail adresu.

Omogućeno je automatsko upisivanje tipa radnog vremena za sve radnike odabirom dana u tjednu za koje se želi voditi automatska evidencija. Obavijest o promjenama dobiva se putem e-maila ukoliko se uključi dodatna opcija obavijesti.

Ukoliko pojedini radnik ima svoj tip radnog vremena moguće je za svakog radnika odabrati tip radnog vremena te dane u tjednu za koje se želi automatski evidentirati radno vrijeme.

Poslovna pravila

Na kartici Poslovna pravila određuju se glavna poslovna pravila rada unutar tvrtke.

Odabirom ili unosom određenih pravila aplikacija će automatski obavijestiti korisnika porukom ukoliko se prekorače određena pravila.

Unutar poslovnih pravila poslovnog subjekta omogućen je odabir automatskog dodavanja prekovremenog rada ukoliko se unutar evidencijskog kalendara označava radno vrijeme u trajanju duljem od 8 sati.

Moguće je odabrati opciju automatskog dodavanja noćnog rada, ukoliko radno vrijeme prelazi 22 sata, što je granica prelaska u vremenski interval koji se smatra noćnim radom (22-06).

Pravila koja su jednom unesena mogu se naknadno izmijeniti ukoliko se promjeni ustrojstvo načina rada unutar tvrtke.

Automatizam postavki – Slanje izvještaja

Aplikacija nudi mogućnost odabira opcije automatskog slanja izvještaja na jednu ili više e-mail adresa za sve radnike ili filtrirano prema odjelima.

Automatsko slanje izvještaja na e-mail omogućeno je odabirom vremenskog intervala u kojem se želi poslati izvještaj te odabirom dana u tjednu ili mjesecu kojeg će stizati izvještaj na e-mail.

Moguće je odabrati format u kojem će se nalaziti izvještaj te je potrebno odabrati da li se želi primati izvještaj za sve radnike ili samo za odabane odjele. Izvještaje je moguće poslati na jednu ili više adresa koje će biti odvojene interpunkcijskim znakom ; (točka zarez).