Evidencija radnog vremena

Vođenje evidencije radnog vremena omogućeno je na mjesečnoj bazi kao i detaljno uređivanje evidentiranog radnog vremena na dnevnoj bazi evidencije.
Aktivnim vođenjem evidencije u mogućnosti ste planirati godišnje odmore vaših zaposlenika, poslovne puteve te unaprijed određene terenske radove.
S lakoćom je moguće mijenjati dodane tipove radnog vremena, uređivati evidenciju i ispisivati gotove izvještaje radnog vremena za svakog radnika na mjesečnoj, tjednoj ili dnevnoj bazi.

Unutar aplikacije blagdani su označeni drugom bojom te ukoliko se dodaje evidencija za cijeli mjesec aplikacija automatski dodaje tip vremena Državni praznik koji se prikazuje u izvještaju kao poseban tip vremena.

Mjesečna evidencija radnog vremena

Unutar mjesečne evidencije radnog vremena moguće je voditi evidenciju radnika po mjesecima kao i filtrirati radnike po odjelima u različitim vremenskim intervalima.
Odabirom mjeseci moguće je vođenje evidencije različitih tipova radnog vremena ili planiranje godišnjih odmora za proaktivnu evidenciju.
Na mjesečnoj evidenciji moguće je na dva klika mišem evidentirati radno vrijeme za pojedinog radnika  za svaki dan ili evidendirati cijeli mjesec unaprijed.

Dnevna evidencija radnog vremena

Dnevna evidencija radnog vremena nudi najtočnije evidentiranje radnog vremena u vremenskim intervalima od pola sata i sat vremena.
Unutar vođenja dnevne evidencije možete uređivati evidenciju različitih tipova radnog vremena do najsitnijeg detalja.
Prikaz dnevne evidencije nudi pregled kroz dva dana za evidentiranje noćnog i smjenskog rada.