Objavljena nova verzija MAG-ERA aplikacije v.1.0.5 – 7. siječnja 2011.

Poštovani korisnici aplikacije MAG-ERA,

Sa jučerašnjim danom puštena je nova verzija aplikacija sa slijedećim izmjenama i nadogradnjama.

U novoj verziji 1.0.5 nalazi se:

  • Na kartici Osobni podaci u podacima radnika dodana su polja broj radne dozvole, mjesto izdavanja, registarski broj i broj osiguranja
  • Dodana nova kartica Povijest promjena u kojoj se bilježe sve promjene unutar podataka sa dodatnim napomenama
  • U postavkama je dodan odabir prioriteta noćnog ili prekovremenog rada ukoliko se evidentira radno vrijeme dulje do 8 sati a da prelazi 22 sata

 

Za sve Vaše sugestije i prijedloge i dalje stojimo na raspolaganju te nam ih možete slati putem mail-a na info@mag.hr a upite za cijene i najam aplikacije na prodaja@mag.hr.