Objavljena nova verzija MAG-ERA aplikacije v.1.0.6 – 1. travnja 2011.

U novoj verziji 1.0.6 nalazi se:

Postavke aplikacije

  • Unos dana godišnjeg odmora na razini tvrtke
  • Dodane ikone za pomoć koje objašnjavaju pojedina polja unosa
  • Slanje mail-a u slučaju ne vođenja evidencije sa listom radnika za koje nije vođena evidencija

Zaposlenici

  • Dodavanje broja dana godišnjeg odmora za svakog djelatnika posebno
  • Ispis evidentiranih podataka zaposlenika

Evidencija radnog vremena

  • Nemogućnost upisivanja evidencije radnog vremena prije datuma početka i nakon datuma završetka radnog odnosa
  • Upozorenje prilikom dodavanja radnog vremena prije datuma početka i nakon datuma završetka radnog odnosa

Za sve Vaše sugestije i prijedloge i dalje stojimo na raspolaganju te nam ih možete slati putem mail-a na info@mag.hr a upite za cijene i najam aplikacije na prodaja@mag.hr.

Trikovi: Da li znate kako podesiti da aplikacija sama vodi evidenciju na svakodnevnoj bazi? Ako ne znate, javite nam se pa ćemo Vam pokazati nove funkcije!