Objavljena nova verzija MAG-ERA aplikacije v.1.0.4 – 29. prosinca 2010.

Poštovani korisnici aplikacije MAG-ERA,

Sa jučerašnjim danom puštena je nova verzija aplikacija sa slijedećim izmjenama i nadogradnjama.

U novoj verziji 1.0.4 nalazi se:

  • Podaci zaposlenika –> dodana polja za unos godine, mjeseca i dana kod unosa staža
  • Omogućeno ručno slanje izvještaja na e-mail adresu odabirom opcije u izborniku izvještaji na mjesečnoj evidenciji

 

Automatizirane postavke aplikacije

  • Kod evidentiranja radnog vremena na dnevnoj evidenciji dodano automatsko dodavanje prekovremenog rada ako se odjednom evidentira na kalendaru više od 8 sati
  • Ukoliko se na kalendaru evidencije odjednom označi rad prije i nakon 22 sata aplikacija će automatski dodati redovan i noćni rad
  • Omogućeno slanje podsjetnika za ne vođenu evidencije u određenom periodu na e-mail adresu
  • Dodana opcija automatskog evidentiranja radnog vremena po danima
  • Omogućeno automatsko evidentiranje tipova radnog vremena odabirom dana u tjednu za svakog radnika zasebno
  • Automatsko slanje izvještaja radnog vremena u raznim vremenskim intervalima i formatima na odabranu e-mail adresu